PostHeaderIcon Lente bijeenkomst – Journée printanière 2014

Zie Algemeen nieuws !

Voir actualités générales !

 

PostHeaderIcon Lente bijeenkomst – Journée Printanière 2014

Op 24 mei 2014 a.s. te Brugge – Organisatie ” SHOT ” – Cercle Brugge K.SV

Vergeet U niet in te schrijven of te verontschuldigen !

Le 24 mai 2014 prochain à Bruges – Organisation ” SHOT ” – Cercle Brugge K.SV

N’oubliez pas de vous inscrire … ou de vous excuser !

N.U.C.- U.N.B.O.C. ECHO wordt morgen, donderdag 8 mei, gedrukt en verzonden !

U.N.B.O.C. – N.U.C. ECHO va être imprimé demain, jeudi le 8 mai, et aussi envoyé !

 

 

 

PostHeaderIcon Ledenlijst 2013-14

De Ledenlijst 2013-14, en die van de Vriendenkring der Anciens, kan terug gevonden worden bij de categorie “Leden”.

Update d.d. 30 september 2013.

Er zijn nog wel enkele achterstallige betalingen te ontvangen.

We begroeten eveneens een nieuw lid !  Het betreft het clubblad van Yellow Blue S.K. Beveren, met stamboeknummer 9577.

 

 

PostHeaderIcon Liste des Membres 2013-2014

La Liste des Membres et celui de l’Amicale des Anciens 2013-2014 peut être retrouvé dans ls catégories respectives.

Ceci d.d. le 30 septembre 2013. Quelques cotisations doivent envore être payées.

Nous saluons un nouveau membre : le Bulletin de Club de Yellow Blue S.K. Beveren !

 

 

PostHeaderIcon Lidmaatschappen / Cotisations 2013-2014

Lidmaatschappen / Cotisations2013 – 2014

Tijdens de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 18 juni 2011 te Mélen-Micheroux keurde de A.V. het voorstel van de Raad van Bestuur van Nuc-Unboc goed om het lidgeld te herzien en te vereenvoudigen. Dit is nog altijd van toepassing.

Lors de l’Assemblée Générale Statutaire du samedi 18 juin 2011 à Mélen-Micheroux, l’A.G. a approuvé la proposition du Conseil d’Administration de l’Unboc-Nuc de simplifierles montants des cotisations. Ceci est toujours en vigueur !

Eerste en Tweede afdeling /

Première et Deuxième division                                                                                25,00 euro

Derde afdeling / Troisième division ; Bevordering / Promotion ;

Provinciaal / Provinciales ; Groeperingen / Groupementsen/et

Scheidsrechters Verenigingen / Associations d’Arbitres                                                                    15,00 euro

 Vriendenkring der / Amicale des Anciens :                                                                       10,00 euro

Gelieve het overeenkomstig bedrag te willen storten op de rekening van N.U.C.- U.N.B.O.C. –

Prière de bien vouloir verser le montant correspondant sur le compte de l’U.N.B.O.C.- N.U.C.

IBAN : BE24 0682 0014 1238 ; ThesaurieTrésorerie Nuc-Unboc-Nuc.

Freddy Janssens – Leurshoek 33 – 9120 Beveren

Dank bij voorbaat / Remerciements anticipés !